KLOSTER PATROL

Grunnet konflikt med rettighetsinnehaveren av Kloster Patrol båtene så har vi valgt å stoppe produksjon av samtlige Kloster Patrol båter og har også sagt opp salgs og produksjonsavtalen på Kloster Patrol.

Ta gjerne kontakt uansett og hør om vi har noen nye prosjekt. Vi tenker på flere ting men legger ikke ut noe her før vi har noe konkret.