1/1

- Nybygg

- Reparasjon av glassfiberbåter

- Lakkering av båter

- polering, vedlikehold 

- Monterer av motorer, service, og lettere reparasjoner på motorer.

- Service på Hekkaggregat, IPS og Utenbordsmotorer.

- Montering av utstyr og elektronikk

- Kalkblåsing/Sandblåsing, og bunnbehandler/forebygging mot plastpest.

- Forlenging og ombygging av plastbåter.

- Sandwich konstruksjoner

- Sandwich styrehus til større båter